Tisztelt pedagógusok és pedagógus-hallgatók!

2015 óta folyó kutatási projektünkben arra keressük a választ, hogy probléma-e a pedagógusok körében a rendelkezésre álló neuropedagógiai tudás megszerzése, megosztása, a neuropedagógiai szemlélet gyakorlatba való átültetése. Ismerik-e, illetve beépítik-e a pedagógusok a neuro-tudományok legkorszerűbb eredményeit pedagógiai gondolkodásukba és tevékenységükbe. A pedagógusok milyen mértékben tájékozottak ezekkel az eredményekkel kapcsolatban. Ismerik-e, relevánsnak tartják-e, alkalmazzák-e pedagógiai tevékenységeik során ezeket az ismereteket, különös tekintettel a kisgyermekkori tanulási folyamatok személyes- és szociális kompetenciákkal összefüggő aspektusaira. Kérjük támogasson bennünket válaszaival!